Εξυπηρέτηση Πελατών

Creta.gr

Εξυπηρέτηση Πελατών

2810 341577

Αναζήτηση Εταιρικών ΑΦΜ

Πληροφορίες για το VIES.

Τι είναι το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τον ΦΠΑ (VIES);

Είναι ένα ηλεκρονικό μέσο διαβίβασης πληροφοριών σχετικά με εγγραφή στα μητρώα ΦΠΑ (= εγκυρότητα των αριθμών μητρώου ΦΠΑ) των επιχειρήσεων που είναι καταχωρισμένες στην ΕΕ. Οι πληροφορίες σχετικά με (απαλλασσόμενες από φόρους) ενδοκοινοτικές παραδόσεις διαβιβάζονται επίσης μεταξύ των διοικήσεων των κρατών μελών μέσω του VIES.

Πως αποκτώνται οι πληροφορίες αυτές;

Οι πληροφορίες όσον αφορά τα δεδομένα για την εγγραφή στα μητρώα ΦΠΑ συλλέγονται από τις εθνικές διοικήσεις και τροφοδοτούν τις βάσεις δεδομένων. Αυτό ισχύει επίσης για τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις που δηλώνονται στους "ανακεφαλαιωτικούς πίνακες".

Ποιές είναι οι πληροφορίες που διατίθενται στον παγκόσμιο ιστό (www) όταν χρησιμοποιείται το σύστημα VIES;

Η μόνη πληροφορία που διατίθεται αφορά την εγκυρότητα του αριθμού μητρώου ΦΠΑ. Δεν διατίθεται καμία άλλη πληροφορία (όνομα, διεύθυνση κλπ).

Πόσο ενημερωμένα είναι τα δεδομένα;

Τα δεδομένα παρέχονται σε πραγματικό χρόνο. Κάθε φορά που υποβάλλεται ένα ερώτημα, αποστέλλεται μήνυμα στο κράτος μέλος που χορήγησε τον αριθμό μητρώου ΦΠΑ, απευθύνοντας το ερώτημα εάν ο αναφερόμενος αριθμός είναι έγκυρος.

Το σύστημα αναφέρει ότι ο αριθμός είναι άκυρος. Τι πρέπει να κάνω;

Ένας αριθμός μπορεί να είναι άκυρος για διάφορους λόγους. Καταρχάς ελέγξτε με τον πελάτη σας εάν ο αριθμός που ανέφερε ο τελευταίος είναι ορθός (σωστός αριθμός χαρακτήρων, σωστό μήκος). Εάν ο αριθμός που ανέφερε ο πελάτης σας εξακολουθεί να είναι άκυρος μετά την επαλήθευση, ζητείστε από αυτόν να έρθει σε επαφή με την φορολογική του διοίκηση.

περισσότερα στο VIES

Αντιγραφή & κοινοποίηση συνδέσμου

 
Πανω