ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Επαγγελματική κατηγορία

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διεύθυνση Απλαδά Ανδρέα 9-11, Γάζι, 71414, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Τηλέφωνο2810823002Τηλέφωνο6987248004Φαξ2818101281
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Παγκρήτιος Οδηγός Αγοράς

Έντυπη Διαφήμιση

Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, το οποίο εδρεύει στο Γάζι Ηρακλείου, είναι στελεχωμένο με έμπειρους Συμβούλους Επιχειρήσεων και διαθέτει 10ετή εμπειρία στη Συμβουλευτική Επιχειρήσεων.

Τα μεγάλα ποσοστά επιτυχίας σε εντάξεις επιχειρήσεων σε ΕΣΠΑ, καθώς και το πλήθος των έργων που υλοποιούνται σε όλη την Κρήτη είναι τα στοιχεία που διακρίνουν το γραφείο μας. Η μεγάλη εξειδίκευση των στελεχών μας μάς καθιστά αξιόπιστο συνεργάτη κάθε επιχείρησης που επιθυμεί να αναπτυχθεί.

Μέσα από ένα ευρύ φάσμα παρεχόμενων υπηρεσιών, αναλαμβάνεται υπεύθυνα η πλήρης συμβουλευτική υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε ζωτικούς τομείς της οικονομίας:

Εξειδίκευση σε Επιχορηγούμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ: Ένταξη Επιχειρήσεων, Παρακολούθηση και διαχείριση επιδοτούμενων επενδυτικών σχεδίων:

 • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» - ΕΠΑνΕΚ κίνηση (2014-2020).
 • ΠΕΠ, Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.
 • Γυναικεία Επιχειρηματικότητα.
 • Νεανική Επιχειρηματικότητα ΟΑΕΔ.
 • Leader - ΟΠΑΑΧ.
 • Αναπτυξιακός Νόμος.
 • Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων.
 • Ψηφιακές Ενισχύσεις.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες - Επιχειρηματική Καθοδήγηση - Marketing:

 • Συγγραφή Business Plans επιχειρηματικής καθοδήγησης και δανειοδότησης (ΤΕΠΙΧ).
 • Υπηρεσίες Μάρκετινγκ και αύξησης πωλήσεων (marketing plan).
 • Εκπόνηση μελετών Βιωσιμότητας, Αναδιάρθρωσης (BPR).

Διαγωνισμοί Δημοσίου - Public Tenders - Εγκατάσταση Ψηφιακής Υπογραφής:

 • Πανελλαδική Υποστήριξη σε Διαγωνισμούς Δημοσίου - Public Tenders.
 • Εγκατάσταση Ψηφιακής Υπογραφής Επιχειρήσεων και Φορέων.
 • Πλήρης Υποστήριξη κατά την Υποβολή Προσφοράς σε ΕΣΗΔΗΣ (Διενέργεια Δημοσίων Διαγωνισμών).

Διακρίσεις της Εταιρείας:

 • Υψηλά Ποσοστά Επιτυχίας (άνω του 95%) σε εγκρίσεις επιδοτούμενων προγραμμάτων (ΕΣΠΑ) για μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά την περίοδο 2012-2015.
 • Κατάταξη στις πρώτες θέσεις, όσον αφορά στον αριθμό ενταγμένων προτάσεων στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ Γυναικείας Επιχειρηματικότητας για την Περιφέρεια Κρήτης (2013-2015).
 • Πρωτοπορούμε στην επιτυχή έκδοση εκατοντάδων Ψηφιακών Υπογραφών διαπιστευμένης εγκυρότητας σε όλη την Ελλάδα.

Ενημερωθείτε δωρεάν για:

Αντιγραφή & κοινοποίηση συνδέσμου

Λέξεις κλειδιά επιχείρησης / κατηγορίας / προϊόντα / υπηρεσίες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, υποστήριξη επιχειρήσεων, ψηφιακή υπογραφή, συμβουλευτική καθοδήγηση, ένταξη επιχειρήσεων σε αναπτυξιακά προγράμματα, εσπα, συμβουλευτικές υπηρεσίες, επιχειρηματική καθοδήγηση, mentoring, marketing, business plans

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ, MARKETING, BANKING, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ, ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ, ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΑΝΑΚΑΜΨΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΣΠΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 
Πανω