ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Επαγγελματική κατηγορία

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διεύθυνση Περίδη Μετόχι, 71409, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Τηλέφωνο6944762450
ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Παγκρήτιος Οδηγός Αγοράς

Έντυπη Διαφήμιση

Λαμπάκης Αθ. Ιωάννης, αναλαμβάνω χωματουργικές εργασίες, κατεδαφίσεις, εμπόριο αδρανών υλικών.

Αντιγραφή & κοινοποίηση συνδέσμου

Λέξεις κλειδιά επιχείρησης / κατηγορίας / προϊόντα / υπηρεσίες

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, χωματουργικές εργασίες, κατεδαφίσεις, εμπόριο αδρανών υλικών

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΑΝΤΑΛΛΚΑΤΙΚΑ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ, ΕΚΒΡΑΧΙΣΜΟΙ, ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ, ΕΣΚΑΦΕΣ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΜΠΑΖΩΣΕΙΣ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΧΩΜΑΤΑ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 
Πανω