Εξυπηρέτηση Πελατών

Creta.gr

Εξυπηρέτηση Πελατών

2810 341577

ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ

Επαγγελματική κατηγορία

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO - ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Διεύθυνση Θεοδούλου 18, 71410, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Τηλέφωνο2810319135Τηλέφωνο6974730630Φαξ2818101811
ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO - ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Παγκρήτιος Οδηγός Αγοράς

Έντυπη Διαφήμιση

Η εταιρεία Κρητικές Πιστοποιήσεις Δουλγεράκη EE δημιουργήθηκε στο Ηράκλειο, από μια ομάδα νέων ανθρώπων, με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και τεχνογνωσίας, με πολύχρονη και αξιόλογη επαγγελματική εμπειρία, ικανή να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες πιστοποίησης στις επιχειρήσεις της Κρήτης αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας.

Η εμπειρία, το εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς και η συνέπεια απέναντι στους πελάτες, εξασφαλίζουν την άριστη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η εταιρεία Κρητικές Πιστοποιήσεις Δουλγεράκη ΕΕ παρέχει υπηρεσίες που καλύπτουν:

  • Την πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015, Συστημάτων Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005 (HACCP), Συστημάτων Διαχείρισης Περιβάλλοντος ISO 14001, καθώς και για τα συστήματα που αφορούν τα τρόφιμα IFS, BRC, FSSC 22000.
  • Την εκπαίδευση σε θέματα Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου, Αναπτυξιακών Επιχορηγήσεων και Επιχειρησιακών ερευνών.
  • Την διενέργεια ελέγχων σε θέματα Διαχείρισης Ποιότητας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων ως προς το πρότυπο ISO EN 13485.
  • Τον έλεγχο για τις αρχές και κατευθυντήριες γραμμές για την ορθή πρακτική διανομή ιατροτεχνολογικών προϊόντων ως προς την Νομοθεσία ΔΥ8δ/1348/05.
  • Τη πιστοποίηση με σήμανση CE όπως προβλέπεται από την Εθνική Νομοθεσία KYA ΔΥ7/2480/94 όπως έχει προσαρμοστεί στην Οδηγία 93/42/ΕΟΚ.
  • Την Έκδοση και επικαιροποίηση παντός είδους αδειών και μηχανολογικών έργων.

Διαβάστε περισσότερα: http://www.isohaccp.com/

Αντιγραφή & κοινοποίηση συνδέσμου

Λέξεις κλειδιά επιχείρησης / κατηγορίας / προϊόντα / υπηρεσίες

iso 9001:2008, συστήματα διαχείρισης ποιότητας, iso 14001:2004, συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, bs ohsas 18001:2007, συστήματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, iso 27001:2013, iec 27001:2013, συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών, iso 22000:2005, συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων, iso 50001:2011, συστήματα ενεργειακής διαχείρισης, επιδοτήσεις

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO - ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ, ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ISO, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ISO, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 
Πανω