ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

Επαγγελματική κατηγορία

ΜΟΝΩΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΤΙΚΑ & ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ-ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΕΙΣ

Διεύθυνση Γαλιά, Μοίρες Ηρακλείου, 70400, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Τηλέφωνο6936060445

Τηλέφωνο2892025138

ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ, ΜΟΝΩΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΤΙΚΑ & ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ-ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΕΙΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Παγκρήτιος Οδηγός Αγοράς

Έντυπη Διαφήμιση

Είμαστε τεχνικοί, με εξειδίκευση σε σύγχρονα συστήματα πιστοποιημένων υλικών, με σκοπό την προστασία ή την επισκευή όλων των στοιχείων που απαρτίζουν μια τεχνική κατασκευή.

Προστατεύουμε ή επισκευάζουμε αποτελεσματικά στοιχεία, τα οποία αποτελούνται από οπλισμένο σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία, οπτοπλινθοδομές, στοιχεία ξηράς δόμησης(πχ. γυψοσανίδες), σύμμικτες κατασκευές (μέταλλο, σκυρόδεμα, γυψοσανίδα) ή και μεταλλικές κατασκευές.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την επιμήκυνση του χρόνου ζωή τους, με βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη.

Η προστασία στοχεύει:

  • στην αποφυγή διάβρωσης των στοιχείων κατασκευής από νερό και αέρα,
  • στην αποφυγή θερμοκρασιακών μεταβολών και
  • στη χαμηλότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας.

Το τελευταίο μειώνει το κόστος λειτουργίας της κατασκευής, με παράλληλη αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της.

Για όλα τα παραπάνω η εταιρεία μας διαθέτει το απαιτούμενο εκπαιδευμένο προσωπικό με σοβαρή τεχνογνωσία του αντικειμένου, καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Στόχος μας είναι να δίνουμε οριστικές και οικονομικές λύσεις στα όποια τεχνικά προβλήματα, χρησιμοποιώντας σύγχρονα υλικά, τα οποία βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας παγκοσμίως.

Η συνεχής έρευνα, μελέτη και εκπαίδευση στην εφαρμογή αυτών των υλικών, εγγυάται την επιτυχία του στόχου.

Αναθέστε μας το τεχνικό σας πρόβλημα και εμείς σας εγγυόμαστε τη λύση.

Αντιγραφή & κοινοποίηση συνδέσμου

Λέξεις κλειδιά επιχείρησης / κατηγορίας / προϊόντα / υπηρεσίες

Προσθέστε λέξεις κλειδία / προϊόντα / υπηρεσίες.

ΜΟΝΩΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΤΙΚΑ & ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ-ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΕΙΣ, ΜΟΝΩΤΙΚΑ & ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ,ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ, ΗΧΟΜΩΝΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΒΑΦΕΣ, ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ, ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΟΡΟΦΗΣ, ΔΟΜΙΚΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ, ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ, ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ & ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 
Πανω