ΠΑΧΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Επαγγελματική κατηγορία

ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ - ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΟΤΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διεύθυνση Μαυσώλου 234, 71601, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Τηλέφωνο2810261359

Τηλέφωνο6972257790

ΠΑΧΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ - ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΟΤΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Παγκρήτιος Οδηγός Αγοράς

Έντυπη Διαφήμιση

Υποβρίχιες αντλίες, αντλίες νερού και πιεστικά συγκροτήματα.

Αντιγραφή & κοινοποίηση συνδέσμου

Λέξεις κλειδιά επιχείρησης / κατηγορίας / προϊόντα / υπηρεσίες

υποβρίχιες αντλίες, αντλίες νερού, πιεστικά συγκροτήματα

ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ - ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΟΤΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ & ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ, ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ & ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ & ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ - ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ, ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ, ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ, ΤΕΧΝΗΤΗ ΒΡΟΧΗ, ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΟΤΙΣΜΑ

 
Πανω