ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ι. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΦΟΡΟΕΠΙΛΥΣΙΣ

Στοιχεία για την κατηγορία!

ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΔιεύθυνσηΜεν.Παρλαμά 23,1ος όρ. Κόμβ.Γιιόφυρ, ΤΚ 71307, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Τηλέφωνο2810282135

Τηλέφωνο6947822536

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ι. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΦΟΡΟΕΠΙΛΥΣΙΣ, ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Παγκρήτιος Οδηγός Αγοράς

Έντυπη Διαφήμιση

Στο λογιστικό γραφείο Φοροεπίλυσις, Βασιλάκης Ι. Εμμανουήλ και Συνεργάτες δεσμευόμαστε για την παροχή ολοκληρωμένων, λογιστικών και φοροτεχνικών λύσεων που καλύπτουν κάθε ανάγκη και ανταποκρίνονται σε κάθε αίτημα. Σε μια ιδιαίτερη εποχή, συνεχών μεταβολών και αυξημένων απαιτήσεων, το λογιστικό γραφείο μας εξακολουθεί να παρέχει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών με το χαμηλότερο, δυνατό κόστος.

  • Υπηρεσίες για επιχειρηματίες.,
  • Υπηρεσίες για επιχειρηματίες,
  • Υπηρεσίες για ελεύθερους επαγγελματίες – αγρότες,
  • Υπηρεσίες για ιδιώτες (μισθωτούς – ανέργους - συνταξιούχους),
  • Υπηρεσίες για κατοίκους εξωτερικού,
  • Προγράμματα ΕΣΠΑ – Αναπτυξιακά προγράμματα,
  • Συμβουλές συνταξιοδότησης,
  • Νομικές Υπηρεσίες,
  • Άδειες Λειτουργίας Υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Αντιγραφή & κοινοποίηση συνδέσμου

Λέξεις κλειδιά επιχείρησης / κατηγορίας / προϊόντα / υπηρεσίες

λογιστικό γραφείο, Φοροεπίλυσις, Βασιλάκης Ι. Εμμανουήλ, παροχή ολοκληρωμένων λογιστικών υπηρεσιών, παροχή ολοκληρωμένων φοροτεχνικών υπηρεσιών, Υπηρεσίες για επιχειρηματίες, Υπηρεσίες για επιχειρηματίες, Υπηρεσίες για ελεύθερους επαγγελματίες, Υπηρεσίες για ελεύθερους αγρότες, Υπηρεσίες για ιδιώτες, Υπηρεσίες για μισθωτούς, Υπηρεσίες για ανέργους, Υπηρεσίες για συνταξιούχους, Υπηρεσίες για κατοίκους εξωτερικού, Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακά προγράμματα, Συμβουλές συνταξιοδότησης, Νομικές Υπηρεσίες, Άδειες Λειτουργίας Υγειονομικού ενδιαφέροντος

ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ, ΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ, ΤΗΡΗΣΗ Α & Β ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ, ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ

 
Πανω