ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ

Στοιχεία για την κατηγορία!

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO - ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

ΔιεύθυνσηΘεοδούλου 18, ΤΚ 71410, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Τηλέφωνο2810319135

Τηλέφωνο6974730630

Τηλέφωνο2818101811

  ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO - ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

  Παγκρήτιος Οδηγός Αγοράς

  Έντυπη Διαφήμιση

  Η εταιρεία Κρητικές Πιστοποιήσεις δημιουργήθηκε στο Ηράκλειο, από μια ομάδα νέων ανθρώπων, με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και τεχνογνωσίας, με πολύχρονη και αξιόλογη επαγγελματική εμπειρία, ικανούς να παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες πιστοποίησης στις επιχειρήσεις της Κρήτης.

  Η εμπειρία, το εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς και η συνέπεια απέναντι στους πελάτες, εξασφαλίζουν την άριστη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

  Η εταιρεία Κρητικές Πιστοποιήσεις   παρέχει υπηρεσίες που καλύπτουν:

  • Την πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008, Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005 (HACCP) και του Διεθνούς Προτύπου Διαχείρισης Περιβάλλοντος, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001,καθως και τα συστήματα για τα τρόφιμα IFS, BRC, FSSC 22000.
  • Την εκπόνηση Οικονομικών Μελετών και εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου.
  • Τη διαδικασία για την ένταξη της Επιχείρησης, σε Επιδοτούμενα Αναπτυξιακά Προγράμματα.
  • Έρευνα Αγοράς, Δειγματοληψίες, Αξιολόγηση Ερωτηματολογίων, Διαφήμιση και Ανάλυση στοιχείων.
  • Εκπόνηση Μελέτης Διαχείρισης Ποιότητας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων ως προς το πρότυπο ISO EN 13485.
  • Καθιέρωση συστήματος αρχών και κατευθυντηρίων γραμμών για την ορθή πρακτική διανομή ιατροτεχνολογικών προϊόντων ως προς την Νομοθεσία ΔΥ8δ/1348/05.
  • Σύνταξη τεχνικού φακέλου για Προϊόντα προκειμένου αυτά να πιστοποιηθούν με σήμανση CE όπως προβλέπεται από την Εθνική Νομοθεσία KYA ΔΥ7/2480/94 όπως έχει προσαρμοστεί στην Οδηγία 93/42/ΕΟΚ.

  Αντιγραφή & κοινοποίηση συνδέσμου

  Λέξεις κλειδιά επιχείρησης / κατηγορίας / προϊόντα / υπηρεσίες

  iso 9001:2008, συστήματα διαχείρισης ποιότητας, iso 14001:2004, συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, bs ohsas 18001:2007, συστήματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, iso 27001:2013, iec 27001:2013, συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών, iso 22000:2005, συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων, iso 50001:2011, συστήματα ενεργειακής διαχείρισης, επιδοτήσεις

  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO - ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ, ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ISO, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ISO, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

   
  Πανω